Zainteresowanie wykorzystaniem sztucznej inteligencji z roku na rok rośnie, a tym samym z roku na rok odkrywane są nowe możliwości jej wykorzystania. Programy sztucznej inteligencji automatyzują wiele rozwiązań, które na co dzień wymagają dużego nakładu czasowego, a także pozwalają na przyspieszenie procesów pracy. 

Jednym ze sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji jest tworzenie grafik, na podstawie wprowadzonego przez użytkownika tekstu.

Jak działają programy AI do tworzenia grafik?

Przykładem programów do tworzenia grafik jest chociażby DALL.E 2. Jeśli interesuje Cię, jak działa ten soft, koniecznie zajrzyj (tutaj). Jak wyżej wspomnieliśmy DALL.E 2 jest jedynie jednym wielu z przykładów tego typu programów. 

Programy tego typu budzą duże zainteresowanie, zarówno jako forma rozrywki jak również jako element automatyzujący pracę, chociażby grafików komputerowych. Choć możliwości wykorzystania tego typu programów jest wiele, to pytanie, które coraz częściej słyszymy to: Jak mogę wykorzystać grafikę stworzoną przy użyciu programu AI? A także: Czy mogę wykorzystać taką grafikę w innym utworze (np. grze komputerowej)?

Licencja na korzystanie z programów AI do tworzenia grafik

Odpowiadając na pierwsze pytanie, kluczem do zrozumienia jak możemy wykorzystać grafikę stworzoną przy użyciu programu AI, jest dokładne przeczytanie licencji tego programu.

Większość licencji na korzystanie z tego typu programów opiera się na podobnej konstrukcji. W ramach tej konstrukcji użytkownikowi udzielona zostaje zgoda na korzystanie z programu. Niemniej jednak grafiki, które powstają przy jego użyciu nie stanowią własności użytkownika. 

W większości przypadków użytkownikowi przysługuje jedynie prawo do korzystania z grafiki, nie może on jednak zabronić komukolwiek korzystania z tej grafiki, jeżeli właściciel oprogramowania wyraził zgodę na korzystanie z niej przez kogoś innego.

Z czego to wynika?

Zgodnie z ogólną zasadą prawa autorskiego utworem jest wytwór działalności człowieka** o twórczym i indywidualnym charakterze, który spełnia ustawowe przesłanki. Tym samym w wielu przypadkach grafiki, które powstają przy użyciu tego typu programów, nie stanowią utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Tym samym nie przysługuje im ochrona przewidziana w tych przepisach. Wynika to z tego, że proces „twórczy” nie jest przeprowadzany przez człowieka, a tym samym nie człowiek tworzy grafikę, a de facto oprogramowanie.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że co prawda grafika nie stanowi własności użytkownika, ale jeżeli licencja tego nie zabrania – to grafikę stworzoną przy użyciu takiego programu można wykorzystać w innym utworze (np. grze).

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku twórcy gry nie będzie przysługiwać ochrona prawnoautorska w zakresie tego konkretnego elementu stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to, że istnieje ryzyko, że inny twórca gry będzie mógł taki element wykorzystać. Warto zatem zauważyć, że o ile programy tego typu mogą zautomatyzować pewne procesy, to wykorzystanie ich w branży kreatywnej powinno być dokładnie przemyślane. 

Tworząc utwory takie jak właśnie gry, często naszym głównym założeniem jest to aby sprawić, że jej będzie ona oryginalna i wyjątkowa, a także będzie ona kojarzyć nam się tylko z tą jedną konkretną grą i tym jednym konkretnym producentem. Innymi słowy, wykorzystanie tego typu programów, może zdecydowanie przyspieszyć proces pracy, to warto jest zastanowić się jakie konkretnie elementy gry mogą być tworzone z ich wykorzystaniem, a jakie definitywnie nie, tak aby gra nie straciła na swojej oryginalności. 

Podsumowanie

 


** Zgodnie z rozumieniem treści art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

Dla działalności twórczej o indywidualnym charakterze konieczny jest czynnik ludzki. Innymi słowy, utwór  A. Niewęgłowskiego, w komentarzu Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021: „Utworem jest przejaw działalności człowieka. Spełniwszy warunki wskazane w przepisie, osoba fizyczna może doprowadzić do powstania przedmiotu prawa autorskiego. Nie stanowią utworu wytwory generowane przez aplikacje komputerowe, które imitują ludzki proces kreacji (tzw. sztuczna inteligencja). Żeby uznać określony rezultat za utwór, człowiek musi mieć decydujący wpływ na jego powstanie (nadając mu cechy, które sprawiają, że ma twórczy i indywidualny charakter).