Łączymy doświadczenie wspólnej pracy dla największych kancelarii prawnych w Polsce oraz doradztwa wewnątrz organizacji, blisko biznesu. Dzięki temu rozumiemy więcej i możemy patrzeć szerzej na stawiane przed nami wyzwania.
 
Partnerzy

Partner

Damian Klimas

Partner

Michał Skrzywanek

Partner

Jędrzej Stępniowski

Partner

Damian Klimas

Jestem członkiem International Association of Privacy Professionals (Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności), posiadam certyfikaty CIPP/E oraz CIPM, dokumentujące moją wiedzę i doświadczenie w obszarze ochrony danych. Przewodniczę podgrupie roboczej współadministratorów aplikacji do contact tracingu działającej przy sieci eZdrowie na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/1023.

Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzę zajęcia z obsługi prawniczych baz danych, a także ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Byłem członkiem zespołu wdrażającego RODO w jednym z największych polskich banków. Na wdrożenia RODO poświęciłem setki godzin, przeszkoliłem z zakresu ochrony danych osobowych kilkaset osób. 

Z ramienia wykonawcy biorę udział w pracach nad aplikacją mobilną STOP COVID – ProteGO Safe, w ramach których przetwarzane są dane na dużą skalę. Wspieram Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w opracowaniu dokumentów (raportu z oceny skutków przetwarzania – DPIA) oraz w konsultacjach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także organami międzynarodowymi (Sieć eZdrowie – eHealth Network). 

W ramach mojej praktyki pełnię funkcję inspektora danych osobowych, m.in. w podmiotach świadczących usługi telemedyczne, ochrony zdrowia i opieki.

Szczególnie interesuje mnie zagadnienie wpływu nowych technologii na naszą prywatność.

Partner

Michał Skrzywanek

Jestem radcą prawnym, członkiem Komisji ds. Nowych Technologii w The Federation of the European Bars (Federacji Adwokatur Europejskich) oraz wiceprzewodniczącym Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Mam bogate doświadczenie zawodowe – przed założeniem dotlaw pracowałem kilka lat dla największej polskiej kancelarii prawnej, doradzając m.in. takim podmiotom jak PGNiG, Pracuj.pl, Gemius, UNIT4 Polska, Veolia Energia Polska. Od kilku lat prowadzę warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii oraz uczestniczę w konferencjach z tego obszaru. Wielokrotnie zdobywałem nagrody dla najlepszego mówcy wśród studentów prawa w Polsce oraz OIRP we Wrocławiu.

Byłem członkiem zespołu wdrażającego największą polską platformę crowdfundingową w kooperacji z międzynarodowym operatorem płatności (doradzałem w zakresie IP, compliance oraz zagadnień regulacyjnych – AML, PSD2). Obecnie w tej samej grupie kapitałowej doradzam największemu polskiemu wydawcy gier fabularnych, pomagając twórcom zrozumieć niuanse prawa własności intelektualnej.

W 2020 roku brałem udział w Legal Hackathon w Warszawie, gdzie w gronie programistów, specjalistów UX, grafików i prawników opracowaliśmy oprogramowanie oparte na koncepcji Legal Design, które wizualizowało skomplikowane umowy i przedstawiało je odbiorcom w przystępnej treści. To doświadczenie szczególnie inspiruje mnie do nieustannego testowania i wdrażania nowych technologii, które automatyzują i ułatwiają codzienną pracę zarówno prawnikom, jak i naszym klientom.

Poza pracą z klientami angażuję się w obywatelskie projekty pro-bono, współpracując z Komisją Praw Człowieka i Praworządności OIRP Wrocław oraz terenowym pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze szczególną radością pracuję z młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych, doradzam artystom w sporach dotyczących wolności słowa i ekspresji oraz pomagam uchodźcom.

Partner

Jędrzej Stępniowski

Mam kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z branży IT, nowych technologii i ochrony zdrowia. Zdobywałem je w trakcie pracy dla jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz jako prawnik wewnętrzny w jednym z największych wrocławskich software house’ów. Główne obszary mojej specjalizacji to: prawo IT, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych i prywatności, a także doradztwo regulacyjne dla sektora ochrony zdrowia.

W ramach praktyki związanej z obszarem prawa IT uczestniczę w tworzeniu wzorców umów licencyjnych, wdrożeniowych i utrzymaniowych. Świadczę również bieżącą obsługę prawną dla podmiotów z tego sektora, a także biorę udział w negocjacjach umów IT (zarówno z perspektywy wykonawcy, jak i zamawiającego). Łącząc wiedzę prawniczą z rozumieniem technologii i zasad wytwarzania oprogramowania uczestniczę w audytach zgodności oprogramowania open source, tworzeniu polityk korzystania z oprogramowania open source oraz procesach due dilligence w ramach transakcji M&A.

W ramach mojej praktyki w obszarze ochrony danych osobowych uczestniczę w audytach zgodności i wdrożeniach RODO, a także doradzam klientom kancelarii w bieżących kwestiach. Przed założeniem dotlaw byłem również jednym z członków zespołu opracowującego Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych dla sektora ochrony zdrowia. Stale rozwijam moją wiedzę w tym obszarze m. in. jako członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

W ramach mojej praktyki w sektorze ochrony zdrowia doradzam przedsiębiorcom w bieżących kwestiach dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów telemedycznych.

Jestem jednym z inicjatorów i propagatorów ruchu Legal Design w Polsce, którego celem jest tworzenie zrozumiałych i odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników prawa treści prawnych. W związku z tym w mojej pracy stawiam na transparentność i przejrzystość komunikacji oraz głębokie zrozumienie potrzeb naszych klientów.

Prawnicy

Associate

Olga Dąbrowska

Paralegal

Maciej Jany

Paralegal

Nadia Kaśkosz

Paralegal

Laura Słocka

radca prawny, Associate

Łukasz Dej

adwokat, Associate

Aleksandra Zomerska

aplikantka radcowska, Associate

Agnieszka Wojtczyk-Kowalska

Associate

Olga Dąbrowska

Jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zamiłowanie do prawa nowych technologii zaszczepiła we mnie działalność w Studenckim Kole Naukowym Blok Prawa Komputerowego LegalNet.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu w jednej z czołowych europejskich kancelarii prawnych, który zapewnił mi wygrany ogólnopolski konkurs ITelect. Będąc częścią zespołu prawa własności intelektualnej i nowych technologii, rozwijałam swoje praktyczne umiejętności z zakresu prawa ochrony danych osobowych, uczestnicząc we wdrożeniach RODO m.in. dla banków i dużych giełdowych spółek kapitałowych. 

Pracowałam również w kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowałam się obsługą prawną osób fizycznych i małych przedsiębiorstw w zakresie postępowań cywilnych i administracyjnych, a także jako contract manager dla zagranicznej spółki farmaceutycznej, gdzie negocjowałam w jej imieniu umowy handlowe.

Otrzymałam stypendium w ramach letniej szkoły z zakresu prawa patentowego – Hessen International Summer University przy Justus-Liebig-Universität w Gießen.

Główny obszar mojej specjalizacji to prawo ochrony danych osobowych: jestem autorką publikacji o dopuszczalności stosowania monitoringu w miejscu pracy w czasopiśmie Prawo Mediów Elektronicznych.

W wolnym czasie razem z przyjaciółmi pracuję nad innowacyjną aplikacją mobilną z sektora beauty. Jestem entuzjastką muzyki niezależnej, filmów dokumentalnych i kameralnych wydarzeń artystycznych.

Paralegal

Maciej Jany

Jestem studentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, członkiem ELSA International Team w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, a także Koła Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Naukowego Koła Mediacji, Arbitrażu i Negocjacji na UWr. Zostałem laureatem Wydziałowego Konkursu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa. Administracji i Ekonomii UWr.. Jestem także finalistą ogólnopolskiego konkursu z prawa własności intelektualnej IP Challenge.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem podczas stażu w kancelarii prawnej, gdzie zajmowałem się obsługą podmiotów polskich i zagranicznych oraz jednostek sfery publicznej. Pomagałem w obsłudze przedsiębiorców m.in. z sektora nowych technologii, elektroniki, branży budowlanej i deweloperskiej, nieruchomości i samorządowej.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań są zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, prawo sportowe, w tym także e-sport oraz międzynarodowe prawo ochrony środowiska. 

Jestem współautorem artykułu o zdalnych posiedzeniach organów spółek kapitałowych i spółdzielni opublikowanym w dwumiesięczniku Krajowej Izby Radców Prawnych Radca Prawny.

Jako członek ELSA zorganizowałem wiele projektów, szczególny nacisk kładąc na szkolenie młodszych członków Stowarzyszenia w zakresie marketingu i kompetencji miękkich.

Angażuję się w projekty obywatelskie, organizując akcje charytatywne z wieloma podmiotami, takimi jak Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy też Schroniska dla koni “Fundacja Tara”. Przeprowadziłem wiele zbiórek publicznych na cele dobroczynne, a także byłem organizatorem eventów sportowych, w czasie których zbierane były środki na potrzebujących.

Paralegal

Nadia Kaśkosz

Jestem studentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, członkiem Koła Naukowego LegalNet oraz Koła Naukowego KPA. 

Moje doświadczenie zdobywałam w kancelarii prawnej specjalizującej w się w ochronie własności intelektualnej i sprawach z zakresu ochrony konkurencji.   W trakcie studiów podjęłam też współpracę z Damianem Klimasem, poszerzając moją wiedzę z obszaru ochrony danych osobowych i nowych technologii.

Interesuję się prawem własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem.

Mam doświadczenie w zakresie badań konfuzyjności znaków towarowych. Zajmowałam się również rejestracją unijnych oraz międzynarodowych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także współprowadziłam sprawy z zakresu międzynarodowej ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Zostałam laureatką V Konkursu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr. 

W wolnych chwilach zgłębiam wiedzę z zakresu nowych technologii, z szczególnym uwzględnieniem UX i AI.

Paralegal

Laura Słocka

Jestem studentką prawa Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem członkiem Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego LegalNet, w którym aktywnie działam jako przewodnicząca zarządu.

Uczestniczyłam w międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich z zakresu prawa nowych technologii, prawa procesowego czy prawa amerykańskiego, m.in. „Summer School of European IP and ICT Law” w Reichenau/Rax, „INFORM Workshop aimed at Legal Practitioners Trainers” we Wrocławiu, „Summer School in American Law, Politics & Economy” w Poznaniu oraz „Project PRESENT Final Conference – Enhancing the Right to be Present” w Porto czy CyberSpace2020 w Brnie.

Interesuję się prawem nowych technologii, w tym głównie ochroną prywatności i cyberbezpieczeństwem, prawem medycznym oraz wszelkimi prawnymi i etycznymi aspektami neurotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Brain-Computer Interface (BCI). W związku z moimi zainteresowaniami występowałam z referatami na licznych konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W ramach praktyki zawodowej zajmuję się bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego, ochroną danych osobowych oraz prawem IT.

W wolnym czasie uprawiam żeglarstwo morskie, śródlądowe, a także regatowe. Szczególną radość sprawia mi możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi żeglarzami.

radca prawny, Associate

Łukasz Dej

Jestem radcą prawnym, członkiem Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży nowych technologii oraz automotive. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim prawem własności intelektualnej, prawem pracy, prawem ochrony danych osobowych i prywatności oraz prawem handlowym.

Wielokrotnie reprezentowałem klientów w sporach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prywatnie jestem fanem kolarstwa, wędrówek po górach i prozy Stanisława Lema, która szczególnie inspiruje mnie w kwestii wyzwań, jakie stawiają przed nami nowe technologie.

adwokat, Associate

Aleksandra Zomerska

Jestem adwokatką. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych.

Jestem autorką licznych opinii prawnych w przedmiocie możliwości wykorzystania danych osobowych zgodnie z RODO. Przeprowadziłam wiele audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Mam bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu ochrony danych osobowych. 

Przeprowadzałam wewnętrzne szkolenia dla firm z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz jestem autorką i współautorką licznych publikacji ukazujących się w pismach branżowych.

Z uwagi na międzynarodowe wykształcenie prawnicze (studiowałam na Uniwersytecie Salzburskim oraz na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w San Marcos) mam również doświadczenie w obsłudze prawnej w języku angielskim.

Z wykształcenia jestem także filolożką hiszpańską oraz absolwentką Szkoły Prawa Nowych Technologii (IT&TMT) i Szkoły Praw Własności Intelektualnej prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Po pracy jeżdżę na snowboardzie, rowerze, chodzę do Kina Nowe Horyzonty.

aplikantka radcowska, Associate

Agnieszka Wojtczyk-Kowalska

Jestem aplikantką radcowską ostatniego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując od III roku studiów w kancelariach prawnych obsługujących zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Przez ponad dwa i pół roku pracowałam w dziale prawnym największego wrocławskiego dewelopera, gdzie rozwijałam umiejętności praktyczne z zakresu prawa handlowego i szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym prawa nieruchomości) oraz prawa własności intelektualnej. 

W czasie studiów otrzymałam stypendium naukowe, które pozwoliło mi studiować na Wydziale Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie i zgłębić zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej.

Prywatnie jestem przewodniczką dwóch psów, samojeda i owczarka australijskiego, oraz wielbicielką kynologii. Czas wolny spędzam, trenując i wędrując po górach z moimi psami oraz ucząc się gry na pianinie.