Algorytmy sztucznej inteligencji są coraz częściej wykorzystywane, a nawet oferowane w postaci platform typu SaaS dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Zainteresowanie wykorzystaniem sztucznej inteligencji z roku na rok rośnie, a tym samym sztuczna inteligencja staje się elementem zarówno pracy zawodowej jak i zwykłych codziennych czynności.

Czym jest DALL·E 2?

DALL·E 2 jest systemem sztucznej inteligencji, który w oparciu o tekst tworzy obrazy i grafiki. Innymi słowy, dzięki DALL·E 2 możliwe jest stworzenie nowych grafik i obrazów jak również modyfikacja już istniejących na podstawie opisu tekstowego. Opis ten nie musi być rozbudowany, w prawdzie dla stworzenia grafiki czy obrazu wystarczy krótki opis, którym może być kilka słów. Grafiki te i obrazy mogą być następnie wykorzystywane na stronach internetowych, w aplikacjach, książkach czy postach.

Jak działa DALL·E 2?

DALL·E 2 przetwarza opis, rozkładając go na pojedyncze tokeny, na których podstawie tworzy później grafikę lub obraz. Tokenami mogą być zarówno całe słowa jak i ich części.

Jak korzystać z DALL·E 2?

Aby korzystać z DALL·E 2 konieczne jest założenie konta oraz akceptacja podstawowych zasadach DALL·E 2. Co istotne DALL·E 2 jest przeznaczony dla pełnoletnich użytkowników, a co z tym się wiąże system DALL·E 2 nakierowany jest bardziej na profesjonalne działania niż tylko rozrywkę. Korzystanie z DALL·E 2 opiera się na zasadach licencji. Więcej o tym czym jest licencja i na co zwrócić uwagę czytając ją tutaj. O samej licencji DALL·E 2 przeczytasz w naszym kolejnym wpisie.

DALL·E 2 a Prawo Autorskie

Korzystając z DALL·E 2 i tworząc grafiki oraz obrazy pojawia się ważne pytanie. Komu przysługują prawa autorskie do powstałych grafik czy obrazów? Warto przypomnieć, że utworem w rozumieniu zasad prawa autorskiego może być tylko wytwór będący wynikiem działalności człowieka. Co za tym idzie grafika czy obraz, który zostanie stworzony przy użyciu DALL·E 2 nie jest utworem. 

Tym samym osobie, która stworzyła opis będący podstawą do stworzenia grafiki czy obrazu nie przysługują ani prawa autorskie osobiste ani majątkowe. Innymi słowy, grafikę tę czy obraz tworzy system sztucznej inteligencji – nie człowiek.

Podsumowanie