Najłatwiejszym sposobem na ochronę prawną znaku towarowego (np. logotypu) jest jego zarejestrowanie. Niestety, wiąże się z tym ostatnio nagminnie częste, bardzo niebezpieczne zjawisko próby wyłudzenia opłat. Warto mieć świadomość zagrożeń i sposobów na zabezpieczenie się przed nimi aby skutecznie korzystać z dostępnej nam ochrony.

Sam mechanizm tego oszustwa jest bardzo prosty – w pierwszym kroku oszuści uzyskują dane właściciela znaku towarowego, gdy zgłoszenie zostanie upublicznione w (Biuletynie Urzędu Patentowego lub Biuletynie EUIPO). Następnie uzyskują dane właściciela znaku towarowego po upublicznieniu jego zgłoszenia i wykorzystują je. Za usługi związane z rejestracją znaku towarowego wnioskodawcy otrzymują faktury (zwykle na bardzo wysokie kwoty) lub pisma wzywające do zapłaty ogromnych sum. Dokumenty te wyglądają bardzo podobnie do oficjalnej korespondencji. Jak więc sprawdzić czy dokumenty, które otrzymaliśmy, nie są próbą wyłudzenia? Należy przede wszystkim sprawdzić kto jest ich nadawcą. W tych pozornie autentycznie wyglądających pismach oszuści nie podszywają się pod organ unijny, a wymyślają fikcyjne nazwy instytucji takie jak np. “European Office Intellectual Property” lub “International Patent and Trade Mark Office”.

Faktury wprowadzające w błąd

EUIPO opublikowało wykaz firm lub rejestrów wysyłających faktury wprowadzające w błąd oraz skany takich faktur (wykaz dostępny jest tutaj). 

Znajdujące się na tej liście usługi nie są powiązane z oficjalną rejestracją znaków towarowych przez EUIPO, a EUIPO wyraźnie sygnalizuje, że nigdy nie wysyła wnioskodawcom faktur ani innych pism z żądaniem uiszczenia opłaty za usługi. 

Niestety podobne próby oszustwa dotyczą też Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Oszustwa w urzędzie patentowym

Próby wyłudzania pieniędzy od podmiotów, które składały wnioski o rejestrację znaków towarowych występują również na naszym polskim podwórku. Mechanizm działania jest stosunkowo podobny i inicjowany jest zgłoszeniem wniosku do UPRP. . Z dostępnego online rejestru znaków towarowych oszuści uzyskują informację o naszych adresach i kierują do nas żądania zapłaty. Dość często zdarza się, że wezwanie do zapłaty wskazuje rachunek bankowy poza granicami polski, a kwota podana jest w euro, co powinno zwrócić dodatkową uwagę na możliwą próbę oszustwa. Należy pamiętać, że Urząd Patentowy posiada jeden rachunek bankowy a opłaty pobiera tylko w polskich złotych. 

Rekomendacje

Najważniejszym i najprostszym mechanizmem obrony przed tego typu fakturami wprowadzającymi w błąd jest dokładne czytanie korespondencji, która do nas trafia. Zawsze weryfikuj nadawcę! istnieje Jest tylko jeden Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i jeden Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oba urzędy zachęcają i umożliwiają wniesienie wszelkich opłat w trakcie składania wniosku – poprzez odpowiednie bramki płatnicze. W większości przypadków nikt nie będzie Cię zatem wzywał do dodatkowych opłat. 

Podsumowanie

Pamiętaj, że jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik, to on powinien dostawać całą korespondencję w ramach postępowania, nie powinna ona trafiać bezpośrednio do Ciebie!. Jeżeli tak się zdarzy, jest to alarmujący sygnał. Przed opłaceniem jakiejkolwiek faktury lub wezwania do uiszczenia opłaty, skonsultuj to ze swoim pełnomocnikiem. W dalszej kolejności zwróć uwagę na numer konta (i porównaj go z tym na stronie danego urzędu) oraz na walutę wskazaną na fakturze. Zawsze możesz się też skontaktować z urzędem, do którego składasz wniosek. 

Warto reagować, ponieważ zarówno polski jak i europejski urząd współpracuje z organami ścigania i bankami, blokując nieuczciwych przedsiębiorców, którzy próbują wyłudzać środki.