W ciągu ostatnich kilku lat przyzwyczailiśmy się do rozwiązań wprowadzonych przez specjalne przepisy związane z COVID-19, które dotyczyły zarówno kwestii biznesowych, jak i prawnych oraz społecznych. 1 lipca 2023 r. tzw. stan zagrożenia epidemicznego został zniesiony, czego skutkiem w wielu przypadkach jest powrót do przepisów obowiązujących przed pandemią. W tym wpisie chcielibyśmy omówić najistotniejsze spośród wprowadzonych zmian

Jeden z bardziej znaczących skutków związanych z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego dotyczy pracodawców. Ponownie zaczęła obowiązywać tzw. fikcja doręczenia listów wysłanych do pracowników pocztą tradycyjną. Oznacza to, że jeśli pracownik umyślnie odmówi przyjęcia listu od pracodawcy, list zostanie uznany za doręczony najpóźniej siódmego dnia od doręczenia drugiego awizo. Omawiana zmiana ma istotne znaczenie w szczególności w sytuacji doręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje również zmiana dotycząca korzystania z urlopu przez pracownika. Od 1 lipca pracodawcy nie mogą wydawać pracownikom poleceń dotyczących wykorzystania urlopu z poprzednich lat w wymiarze do 30 dni, w narzuconym im terminie, bez uzyskania zgody pracownika i omijania planu urlopów. Zmiany zaszły również w kwestii szkoleń BHP. Od 1 lipca 2023 r. pracodawcy mają 60 dni na przeprowadzenie okresowych szkoleń z zakresu BHP. Ponadto, wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, przywrócony został obowiązek organizowania wszystkich szkoleń wstępnych z zakresu BHP w formie stacjonarnej.

Na mocy ustawy covidowej, pracodawcy byli uprawnieni do obniżenia wysokości odprawy pracowniczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub znaczącego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Obecnie takie uprawnienie pracodawców zostało zniesione. 

Zmiany mogą mieć również istotne znaczenie dla tych z Was, którzy często uczestniczą w rozprawach sądowych. Zgodnie z przepisami covidowymi, przeprowadzanie rozprawy w trybie zdalnym jest możliwe jeszcze przez rok od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 1 lipca 2024 r. Ponadto, obecnie trwa procedura zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, której przedmiotem jest m.in. uregulowanie tej kwestii. Mamy wielką nadzieję, że dzięki tej zmianie możliwość przeprowadzenia rozprawy i uczestniczenia w niej w trybie zdalnym zostanie z nami już na stałe.

Dla tych z Was, którzy nie zgłaszali schematów podatkowych (MDR), informujemy, że terminy, które się nie rozpoczęły lub zostały zawieszone w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zaczęły biec po jego zniesieniu. Wśród zmian dotyczących prawa podatkowego warto zwrócić uwagę również na zmianę dotyczącą terminu na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Od 1 lipca 2023 r. ten termin ponownie wynosi 3 miesiące. 

Warto również wspomnieć, że nie ma już także obowiązku noszenia maseczek ochronnych w placówkach medycznych.

Niektóre ze zmian wprowadzonych po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego wejdą w życie dopiero po upływie okresów przejściowych, na przykład trzy- lub sześciomiesięcznych. Jeśli masz wątpliwości co do tego w jaki sposób dostosować swoją działalność do nowych regulacji, zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań!