Czym jest Akt o Usługach Cyfrowych?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy Akt o Usługach Cyfrowych (DSA – ang. Digital Services Act) to nowe rozporządzenie unijne, którego celem jest przede wszystkim stworzenie bezpieczniejszego środowiska internetowego dla użytkowników i dostawców usług cyfrowych (szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj). DSA nakłada na dostawców usług pośrednich szereg obowiązków dotyczących przejrzystości i należytej staranności, co ma na celu budowanie bezpiecznego, przewidywalnego i godnego zaufania środowiska internetowego. 

DSA, dostrzegając wyjątkową rolę, zasięg a także dodatkowe ryzyko związane z działalnością bardzo dużych platform internetowych, przykłada szczególną wagę do uregulowania ich obowiązków dotyczących należytej staranności i przejrzystości.

Czym są VLOPy?

VLOP (z ang. very large online platforms) to bardzo duża platforma internetowa. 

Bardzo duża platforma internetowa to taka, której:
– średnia liczba miesięcznie aktywnych odbiorców usług w UE wynosi co najmniej 45 mln, 
– oraz została zakwalifikowana przez Komisję Europejską jako VLOP.

Do VLOPów należą między innymi: Facebook, TikTok, LinkedIn, Amazon Store czy Booking.com1.

Jakie obowiązki w zakresie przejrzystości spoczywają na VLOPach?

Zgodnie z regulacją DSA na VLOPach, spoczywają różne grupy obowiązków dotyczące przejrzystości. Jako, że VLOPy są dostawcami usług pośrednich to należy stosować do do nich obowiązki wskazane w Rozdziale III Sekcji 1 DSA tj. mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich.

Do tych obowiązków należą, w szczególności:

Ponadto, do VLOPów będą mieć również zastosowanie obowiązki wskazane w Rozdziale III Sekcji 3 DSA tj. mające zastosowanie do platform internetowych.

Do tych obowiązków należą, w szczególności:

W zależności od tego czy VLOP świadczy usługi hostingu mogą również do niego być kierowane obowiązki wskazane w Rozdziale III Sekcji 2 DSA takie jak chociażby obowiązek uzasadnienia w sposób jasny i konkretny zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na rzecz użytkownika przekazującego treści nielegalne. Dodatkowo, jeżeli VLOP oferuje konsumentom możliwość zawarcia umowy na odległość należy również stosować do niego obowiązki wskazane w Rozdziale III Sekcji 4, takie jak: obowiązek projektowania i organizowania interfejsu internetowego w sposób zapewniający użytkownikom informację o promowanych i oferowanych produktach.

DSA wydziela również specjalną grupę obowiązków kierowanych do VLOPów, do których należy:

VLOPy wykorzystujące systemy rekomendacji są obowiązane do zapewnienia co najmniej jednej opcji dla każdego ze swoich systemów rekomendacji, która nie jest oparta na profilowaniu.

Podsumowując DSA nakłada wiele obowiązków na VLOPy, które mają na celu budowanie większej transparencji i bezpieczeństwa użytkowników w korzystaniu z nich. Każdorazowa ocena spoczywających na VLOPach obowiązków będzie ściśle związana z zakresem ich działalności i świadczonych usług. Z niecierpliwością oczekujemy na to co przyniesie praktyka i jak VLOPy będą wdrażać spoczywające na nich obowiązki.


  1. https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statystyki/unia-europejska-akt-o-uslugach-cyfrowych-bardzo-duze-platformy-i-wyszukiwarki-internetowe (dostęp: 15.01.2024 r.)