Podrabianie towarów jest zarówno niebezpieczne dla gospodarki, jednostek jak i właścicieli praw własności intelektualnej. Wraz z rozwojem globalnego handlu coraz powszechniejsze staje się zjawisko podrabiania towarów. Wbrew pozorom zjawisko to nie dotyczy jedynie dóbr luksusowych, ale także towarów codziennego użytku, kosmetyków, czy zabawek.

Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób możesz chronić swoją własność intelektualną przed podróbkami, ten wpis jest właśnie dla Ciebie.

Wniosek o podjęcie działania.

Jednym ze środków ochrony własności intelektualnej jest złożenie wniosku o podjęcie działania, czyli tzw. AFA (Action for Alleged Infringement). Wniosek ten pozwala na podejmowanie działań przez organy służby celnej. W praktyce oznacza to, że jeśli złożysz wniosek, to organy służby celnej będą mogły zatrzymywać na granicy towary, które podejrzewają o naruszenie Twoich praw własności intelektualnej, np. znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.. Wnioskiem mogą być objęte m.in. Twoje znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe czy prawa autorskie.

Jak złożyć wniosek krok po kroku?

Jeśli chcesz, żeby towary, co do których istnieje podejrzenie naruszenia Twojej własności intelektualnej zostały zatrzymane na granicy, musisz wypełnić wniosek o podjęcie działania. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie numeru EORI. Aby uzyskać numer EORI, w pierwszej kolejności zarejestruj się w PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Instrukcję dotyczącą rejestracji w PUESC znajdziesz tutaj.
Jeśli wniosek będzie składał w Twoim imieniu pełnomocnik, on również musi zarejestrować się w PUESC i uzyskać numer EORI. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wniosku. Jeśli w Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik, nie zapomnij o dokonaniu opłaty od pełnomocnictwa. Wynosi ona 17 złotych od każdego ustanowionego pełnomocnika.

Wniosek możesz złożyć przez ePUAP lub tradycyjnie listownie na adres Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Dział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR.

Jakie korzyści płyną ze złożenia wniosku?

Złożenie wniosku o podjęcie działania pozwala na zatrzymywanie towarów podejrzewanych o naruszenie Twojej własności intelektualnej przez organy służby celnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia Twoich praw,  organy służby celnej poinformują o zatrzymaniu towarów zarówno Ciebie, jak i osobę podejrzaną o naruszenie, oraz wyznaczą 10-dniowy termin na ustosunkowanie się do zawiadomienia. W odpowiedzi należy wskazać czy potwierdza się naruszenie oraz czy wyraża zgodę na zniszczenie towarów. W przypadku braku potwierdzenia naruszenia lub braku zgody na zniszczenie, towary zostaną zwolnione.

W odpowiedzi na Twoje ustosunkowanie się do zawiadomienia, podejrzewany o naruszenie ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zniszczenia towarów. W takiej sytuacji zostaniesz powiadomiony o sprzeciwie oraz będziesz mieć 10 dni roboczych na podjęcie decyzji czy planujesz wszcząć postępowanie cywilne czy też karne.

Podsumowanie

Złożenie wniosku i pilnowanie całego procesu, zarówno w przypadku jednego lub wielu praw może być żmudne i czasochłonne.

Jeśli potrzebujesz pomocy – zachęcamy do kontaktu, zajmiemy się ochroną Twoich praw.


  1.  Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wnioskodawca złoży wniosek o zabezpieczenie towarów na potrzeby postępowania cywilnego lub karnego