Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który nie funkcjonuje jeszcze w obrocie prawny, ale już znanym na rynku europejskim. 

Nowy typ spółki uelastycznia reguły stosowane w odniesieniu zarówno do spółki z.o.o. jak i do spółki akcyjnej. Łączy w jednej formie prawnej elementy właściwe dla tych dwóch typów spółek. 

P.S.A. łączy cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.). Dla nowego typu spółki kapitałowej charakterystyczny będzie przede wszystkim minimalny kapitał wymagany do założenia (w wysokości 1 zł). 

Pod tym względem P.S.A. ułatwia podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć.

P.S.A. powstała w celu  wzmocnienia rozwoju startupów w Polsce i  zwiększenia ich konkurencyjności na polskim rynku.

Innowacyjny twór ma na celu spowodowanie, że przedsiębiorcy zainteresowani nowymi technologiami przestaną zakładać spółki za granicą i skorzystają z rozwiązań oferowanych w polskim systemie prawnym. 

Zamierzeniem wprowadzanych regulacji jest doprowadzenie do tego aby przedsiębiorcy z krajów, w których nie funkcjonuje odpowiednik polskiej prostej spółki akcyjnej, rozważyli założenie jej właśnie w naszym kraju.

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem prawnym, łączącym cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.).

Jakie są zalety P.S.A.?

Do największych zalet P.S.A. należy: 

Jakie są szanse P.S.A.?

Szanse (plusy):

Jakie są zagrożenia  P.S.A.?

Zagrożenia (minusy):

 

Czy masz jakieś przypuszczenia? Podziel się nimi z nami w komentarzu ????