Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który nie funkcjonuje jeszcze w obrocie prawny, ale już znanym na rynku europejskim. 

Nowy typ spółki uelastycznia reguły stosowane w odniesieniu zarówno do spółki z.o.o. jak i do spółki akcyjnej. Łączy w jednej formie prawnej elementy właściwe dla tych dwóch typów spółek. 

P.S.A. łączy cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.). Dla nowego typu spółki kapitałowej charakterystyczny będzie przede wszystkim minimalny kapitał wymagany do założenia (w wysokości 1 zł). 

Pod tym względem P.S.A. ułatwia podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć.

Do kogo kierowany jest nowoczesny twór?

P.S.A. powstała w celu  wzmocnienia rozwoju startupów w Polsce i  zwiększenia ich konkurencyjności na polskim rynku.

Innowacyjny twór ma na celu spowodowanie, że przedsiębiorcy zainteresowani nowymi technologiami przestaną zakładać spółki za granicą i skorzystają z rozwiązań oferowanych w polskim systemie prawnym. 

Zamierzeniem wprowadzanych regulacji jest doprowadzenie do tego aby przedsiębiorcy z krajów, w których nie funkcjonuje odpowiednik polskiej prostej spółki akcyjnej, rozważyli założenie jej właśnie w naszym kraju.

Prosta Spółka Akcyjna - szansa czy zagrożenie?

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem prawnym, łączącym cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.).

Jakie są zalety P.S.A.?

Do największych zalet P.S.A. należy: 

 • Szybka rejestracja (pod warunkiem uruchomienia odpowiedniego formularza w systemie S24);
 • Możliwość wyboru systemu organów spółki, co pozwala na dostosowanie jej kształtu do konkretnej sytuacji biznesowej;
 • Zdygitalizowane procesy decyzyjne (forma papierowa ograniczona do minimum); 
 • Możliwość zwrotu środków z wniesionych wkładów w toku działalności spółki;
 • Elastyczna struktura kapitałowa (w tym możliwość obejmowania akcji w zamian za usługi lub pracę na rzecz spółki). 

Jakie są szanse P.S.A.?

Szanse (plusy):

 • Małosformalizowana forma założenia i prowadzenia spółki jest konkurencyjna wobec już znanych typów spółek w polskim porządku prawnym. 
 • Niski kapitał na start i elastyczność  w kształtowaniu umowy spółki  jako forma zachęty do założenia P.S.A.
 • Prostota prowadzenia spółki i oszczędność czasu - możliwość podejmowania uchwał w formie zdygitalizowanej czy zbycie akcji w formie mailowej;

Jakie są zagrożenia  P.S.A.?

Zagrożenia (minusy):

 • P.S.A. to nowa forma organizacji w polskim porządku prawnym. Dopiero praktyka jak sądy i notariusze będą podchodzić do organizacji takiej spółki;
 • Wysokie ryzyko osobistej odpowiedzialności przez organy spółki w przypadku jej niewypłacalności;
 • Możliwość zbycia akcji w formie dokumentowej (czyli także w postaci e-mail czy sms) może stanowić zagrożenie dla pewności obrotu;
 • Dowolność wyceny w postaci wartości wkładu;
 • Formalizm związany z dalszym obejmowaniem wkładów i obejmowaniem akcji;
 • Brak szczegółowej praktyki co do skutków podatkowych (szczególnie w zakresie obejmowania akcji).

 

P.S.A. stanowi ciekawy i innowacyjny twór dla polskiego systemu prawnego. Wiele z jej zalet może zarówno stanowić ich potencjalną wadę. Pratyka europejska wskazuje na wiele udogodnień związanych z taką formą działalności, należy jednak zastanowić się jak rozwinie się ona w polskim systemie prawnym.

Czy masz jakieś przypuszczenia? Podziel się nimi z nami w komentarzu 😊

by: