Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który nie funkcjonuje jeszcze w obrocie prawnym, ale już znanym na rynku europejskim. 

Nowy typ spółki uelastycznia reguły stosowane w odniesieniu zarówno do spółki z.o.o. jak i do spółki akcyjnej. Łączy w jednej formie prawnej elementy właściwe dla tych dwóch typów spółek. 

Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.). Dla nowego typu spółki kapitałowej charakterystyczny będzie przede wszystkim minimalny kapitał wymagany do założenia (w wysokości 1 zł). 

Pod tym względem Prosta Spółka Akcyjna ułatwia podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć.

Prosta Spółka Akcyjna powstała w celu  wzmocnienia rozwoju startupów w Polsce i  zwiększenia ich konkurencyjności na polskim rynku.

Innowacyjny twór ma na celu spowodowanie, że przedsiębiorcy zainteresowani nowymi technologiami przestaną zakładać spółki za granicą i skorzystają z rozwiązań oferowanych w polskim systemie prawnym. 

Zamierzeniem wprowadzanych regulacji jest doprowadzenie do tego aby przedsiębiorcy z krajów, w których nie funkcjonuje odpowiednik polskiej prostej spółki akcyjnej, rozważyli założenie jej właśnie w naszym kraju.

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem prawnym, łączącym cechy funkcjonujących już na rynku spółek (tj. sp. z.o.o. i s.a.).

Jakie są zalety Prostej Spółki Akcyjnej?

Do największych zalet Prostej Spółki Akcyjnej należy: 

Jakie są szanse Prostej Spółki Akcyjnej?

Jakie są zagrożenia Prostej Spółki Akcyjnej?

Czy masz jakieś przypuszczenia? Podziel się nimi z nami w komentarzu.